Provozní řád

Provozní řád

 • Rezervací ubytování a služeb s ním spojených nabývá platnosti převedením ceny zamluveného ubytování spolu s vratnou kaucí dle platného ceníku na bankovní účet provozovatele. Platba v hotovosti není možná.
 • Každý host apartmánu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti ubytovateli apartmánu. Součástí ubytovacího procesu je zapsání do knihy hostů (upraveno zákonem § 14 zákona č. 565/2019 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 18/2019 Sb. o místním poplatku z pobytu).
 • Ubytování hostů s předáním klíčů od apartmánu je možné od 15.00 hodin.
 • Při předání ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit ubytovateli.
 • Apartmán musí byt vyklizen a klíče od uzamčeného apartmánu předány ubytovateli v den ukončení pobytu do 10.00 hodin. Při předání apartmánu bude provedena zběžná kontrola.
 • Vratná kauce bude v plné výši zaslána zpět na účet hosta, pokud nedojde vinou hosta nebo ostatních osob užívajících ubytování ke škodě na nemovitosti nebo jejím vybavení. V případě zjištěných zaviněných škod má pronajímatel právo ponechat si odpovídající část, případně celou částku jako náhradu za způsobené škody či připsat v plné výši škody k úhradě.
 • Požádá-li host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný apartmán než ten, ve kterém byl ubytován, pokud je ubytovací kapacita volná.
 • V domě platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ – mimo prostor k tomu přímo určených. Těmito se rozumí všechny venkovní prostory a balkón Apartmánu 2.
 • Prosíme hosty apartmánů, aby udržovali čistotu a pořádek.
 • Noční klid v domě je od 22.00 – 6.00 hodin.
 • Každý z ubytovaných hostů je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených ve venkovních prostorách a v zaparkovaných vozidlech.
 • Zamykejte hlavní vchod i apartmánový vstup.
 • Každý z přítomných je povinen neprodleně ohlásit provozovateli apartmánu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
 • Žádáme hosty, aby se přezouvali do domácí obuvi.